BARTON facility s.r.o.

Společnost BARTON facility s.r.o., je dynamicky se rozvíjející firmou, která svou činnost orientuje na zaměstnávání osob se zdravotním omezením a vyhledávání možností jejich uplatnění v širokém spektru pracovních oborů. Zaměřujeme se nejen na vyhledávání pracovníků s odpovídajícím vzděláním a kvalifikací pro vysoce sofistikované činnosti, ale rovněž také naše pracovníky naleznete v tzv. „Chráněných dílnách“, kde pracují na balení a kompletaci výrobků tak, jak jim to jejich zdravotní omezení umožňuje. Našim cílem je vyhledat pro každého zájemce o práci z řad zdravotně tělesně postižených odpovídající pracovní uplatnění.

Důvodů, proč spolupracovat s firmou BARTON facility s.r.o., je mnoho, ale hlavním důvodem je poskytnutí pracovních příležitostí osobám zdravotně tělesně postiženým. V souvislosti se zaměstnáváním osob zdravotně tělesně postižených Vám nabízíme dodávky služeb v režimu „Náhradní plnění“, což pro naše klienty představuje výraznou úsporu povinných odvodů „tzv. Invalidní daně“, tedy řešení, které vyhoví všem zúčastněným stranám. Řešení, které šetří Vaše finanční prostředky a místo povinných plateb pořídíte to, co Vaše firma potřebuje.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ:

Dle §81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, má každý zaměstnavatel zaměstnávající 25 a více osob, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v počtu 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Tuto povinnost lze plnit třemi způsoby:
a) zaměstnat osobu/y se zdravotním postižením v potřebném počtu,
b) odebírat výrobky či služby od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením,
c) odvádět do státního rozpočtu 2,5násobek průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP.

Co můžeme zařadit mezi náhradní plnění?
Aktuální znění legislativy nijak nezasahuje do jakýchkoliv komodit. Společnost musí splňovat potřebné kvóty počtu zaměstnanců tak, aby mohla poskytovat náhradní plnění jako takové a také limity určující objemovou kvantitu nabízeného náhradního plnění. To vše je realitou dneška.

Co vám nabízíme?
V rámci naší chráněné dílny nabízíme konkrétní výrobky a služby. Pokud si nejste jisti, co vybrat, jsme schopni podle potřeb a přání klientů připravit řešení „ušité na míru“.

Napište nám

Nezávazná poptávka